Gaz

 • przeglądy
 • dozór
 • eksploatacja

 

Usługi kominiarskie

 • montaż wkładów kominowych
 • czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych
 • sprawdzanie instalacji wentylacyjnej
 • montaż czujników tlenku węgla (czadu)
 • usuwanie zanieczyszczeń z przewodów wentylacyjnych
 • przywracanie drożności przewodów wentylacyjnych
 • budowa kominów
 • opiniowanie stanu technicznego
 • pomiary
 • naprawa

 

Usługi drwala

 • ścinka drzew
 • przecinanie na konkretny wymiar w lesie i u klienta

 

Usługi deratyzacyjne

 • usuwanie gniazd owadów błonkoskrzydłych (szerszeni, os itp.)

 

Inne

 • budowa kominków
 • budowa pieców hermetycznych (pieców kaflowych)